Zarząd

OKRĘG GLIWICKO-ZABRZAŃSKI

Kadencja 2014-2018

 1. Prezes – ANNA ZAWISZA-KUBICKA – 603 944 222, mail: zpap.gliwice@onet.pl
 2. Wiceprezes – MIROSŁAW WSZOŁEK – 604 463 949, mail: miros.wszolek@gmail.com
 3. Skarbnik – MARIA PIOTROWSKA-SALCER – 502 560 789, mail: maria-piotrowska@wp.pl.
 4. Sekretarz – MARIA KONOPACKA – 602 297 093, mail: mmkonopacka@wp.pl
 5. członek – Józef SZUBA – 696 902 767, mail: j.szu2010@wp.pl

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA

 1. Maria BEREŹNICKA-PRZYŁĘCKA – 601 464 784, mail: mbereznicka49@gmail.com
 2. Agnieszka CHUDZICKA – 509 485 535, mail:
 3. Marta MEINHARDT-GAWROŃSKA – 535 681 655

OKRĘGOWY SĄD KOLEŻEŃSKI

 1. Anna ŚMIESZEK – 503 809 629, mail: anna_smieszek@wp.pl
 2. Helena SZUBA – 608 368 624, mail: j.szu2010@wp.pl
 3. Lidia WĄSAT – 607 500 116, mail: bliver@wp.pl

informacja dodatkowa:

obowiązujący STATUT z dn. 25.01.2014

Wybór delegata na XIV WZD

7.07.2014 – delegat: Anna Zawisza-Kubicka

Wybory w Okręgu

15.XI.2014 – prezes Anna Zawisza-Kubicka